Seznam sbíraných informací, dokumentů, archiválií, trojrozměrných předmětů pro trampské archivy a trampské muzeum českých a slovenských trampů.

Seznam sbíraných informací, dokumentů, archiválií, trojrozměrných předmětů pro trampské archivy a trampské muzeum českých a slovenských trampů. ( mohou být i kopie )

trampské vlaječky
trampské domovenky
trampské odznaky
trampské svatební oznámení
trampské smuteční parte
trampské kalendáře
trampské časopisy
osadní kroniky
cancáky
pozvánky na potlach, a jiné trampské akce
PF
Plakáty na trampské akce
Trampské písničky, sborníky trampských písní
Trampské písničky - jedno listovky z I. republiky
Trampské notesy z I. republiky
Gramofonové desky s trampskými písněmi
Trampské pohlednice, dopisnice
Trampské osadní legitimace, razítka
Trampské hudební nástroje
Trampská výstroj a výzbroj, oblečení, výbava
Fotografie s popisky lidí, srubů, témata a orientačně rok vzniku
Trampské ceny placky ze soutěží a t d.
Trampské upomínkové předměty např. tlachovky z potlachů
Trampské mapy
Osadní, nebo oblastní trampské historie
Trampská řezbařina
Trampské knihy o historii, oblastní historii, životop, s tramp. tématikou.

Vše můžete posílat na adresu : Jiří Fred Jedlička, Smetanova 591, 534 01 Holice, tel. : 732 340 998, nebo po vzájemné dohodě si pro více věcí můžeme dojet.
                                  Všem dárcům předem děkujeme.