Představujeme skupinu, Tommy Brown a County Line Grass

Tommy Brown a County Line Grass

Tommy Brown začínal na klasickém, tradičním bluegrassu. Tommy, hudebník třetí generace, začal ve věku šesti let si vybral banjo s pěti strunami. Jeho mocný styl banjo ho získal jak v Kentucky State, tak v Tennessee State Banjo Championships. Jeho působivý styl a oduševnělé vokály ukazuji na vášeň pro hudbu v horském stylu, kterou dnes hraje.
County Line Grass byla založena v roce 1991 se skupinou přátel, kteří právě náhodou hráli v County Line. Tak vznikla skupina Tommy Brown a County Line Grass. Dnes je kapela spíše rodinnou záležitostí s Tommyho dětmi a blízkými přáteli, kteří se k němu připojili. Son Jereme hraje na kytaru a propůjčuje skupině svůj hlas, tenor a barytonové vokály. Dcera Rachel s nástrojem dvakrát větším, než je její velikost, dovedně poskytuje pevný, ale temperamentní rytmus na akustickou basu. Poskytování trvalého rytmu a barytonových vokálů je blízkým rodinným přítelem Joshem „Jugem“ Rinkelem. Josh je také talentovaným skladatelem písní a také napsal většinu původního materiálu skupiny. Energické housle Wayna Fyffe doplňují kapelu a přimnějí vstát a tančit, zatímco jeho emocionální zálohovací práce je perfektním doplňkem skupin pohybujících se baladami.
Tommy Brown a County Line Grass vydali devět vynikajících alb: Road Signs and White Lines, Reminiscing, Mountain Bluegrass, Hard Drivin ', Fallen Leaves, I Wanna Back Back, Heartbreak Road, Way Back When. Jejich poslední, Leaving This Town, je nyní na Randm Records.
Příjemné publikum po celé zemi, které si stále drží věrné své milované tradiční horské scenérii v horském stylu, nechcete nechat ujít tuto zábavnou skupinu!

Tommy Brown and the County Line Grass
Tommy Brown cut his teeth on classic, traditional bluegrass. A third generation musician, Tommy began pickin' the five-string banjo at the age of six. His powerful banjo style garnered him both the Kentucky State and Tennessee State Banjo Championships. His impressive pickin' style and soulful vocals embrace his passion for the mountain-style music he performs today.
The County Line Grass was formed in 1991 with a group of friends who just happened to live across the county line, thus the name, Tommy Brown & the County Line Grass. These days the band is more of a family affair with Tommy's children and close friends joining him. Son Jereme plays lead guitar and lends his poignant lead, tenor and baritone vocals to the group. Daughter Rachel with an instrument twice her size, skillfully provides a solid, yet spirited rhythm on acoustic bass. Providing steady rhythm and lead and baritone vocals is close family friend, Josh "Jug" Rinkel. Josh being a talented songwriter as well, has also penned most of the group's original material. Rounding out the band, Wayne Fyffe’s energetic fiddle will make you get up and dance, while his emotional back-up work provides the perfect complement to the groups moving ballads.
Tommy Brown and the County Line Grass have released nine outstanding albums: Road Signs and White Lines, Reminiscing, Mountain Bluegrass, Hard Drivin’, Fallen Leaves, I Wanna Go Back, Heartbreak Road, Way Back When. Their latest, Leaving This Town, is out now on Randm Records.
Pleasing audiences around the nation while still holding true to their beloved traditional, mountain-style bluegrass, you don't want to miss this entertaining group!