Nové video Martina Žáka - Být sluhou dvou pánů

Píseň Být sluhou dvou pánů jsem napsal v roce 2008 po svém návratu ze Spojených států amerických.

Snad jsem potřeboval vyzpívat bolest, kterou jsem ve svém nitru cítil, své pocity, že se jako lidstvo příliš rychle a nebezpečně
vzdalujeme od svých životodárných duchovních zdrojů.

Dnes, na počátku roku 2020, mám přesto ještě dost sil, abych nepřestával věřit,
že najdeme CESTU.

Náš svět má NADĚJI!