Neil Young 75 ► Narozeninový live-stream poslouchejte dnes ve 21:00 Jan Řepka

Dětské šaty jsou ti přítěží?
Kanadský skladatel, kytarista a zpěvák Neil Young is getting old. Sledujte speciální live-stream k jeho 75. narozeninám.
Dnes 12. listopadu ve 21:00 na mém YouTube kanálu: Jemný i ostrý, folkový i punkový, milostně lyrický i politicky angažovaný, každopádně naprosto neúnavný, takový je kanadský písničkář Neil Young. U nás si ho nejspíš vybavíme při poslechu Kalandrovy interpretace jeho průlomového hitu z roku 1972 Heart of Gold (Dětské šaty); a to bude taky verze, kterou dnes večer začnu.
Avšak kolik dalších youngovek dáme společně dohromady?
Připravil jsem nejen největší hity, ale taky několik málo deep cuts, a jak je mým zvykem, také premiéru jednoho nového překladu.
Těším se na vás dnes v devět.
Jang

Are baby clothes a burden to you?
Canadian composer, guitarist and singer Neil Young is getting old.
Watch a special live stream for his 75th birthday.
Today, November 12 at 9:00 PM on my YouTube channel: Fine and sharp, folk and punk, lovingly lyrical and politically engaged, in any case completely tireless, such is the Canadian singer Neil Young. We will probably remember him listening to Kalandra's interpretation of his groundbreaking 1972 hit Heart of Gold; and it will also be the version I will start tonight.
But how many other youngsters will we put together?
I prepared not only the biggest hits, but also a few deep cuts, and as is my custom, also the premiere of one new translation.
I look forward to seeing you at nine today.
Jang