Dnes vám přináším další písňové video. Jmenuje se Muž v černém.

“From the soaked misty mountains I greet my friends, listeners, students, fans of my world of songs and stories!
Today I bring you another song video. His name is Man in Black.
It's one of the few ways I can keep singing and speaking to you this year.
Such small emergency concerts, which may not fully replace the encounter between man and man, but tones and thoughts are passed on.
Even today's Man in Black is not about despair. On the contrary, The Man in Black knows that it makes sense to walk through that sad valley. Without fear, anger, condemnation, carelessness, depression and especially with forgiveness. It'll just get bright soon!

Thank you for all your help and support in recent months!

„Z promáčených mlžných hor zdravím své přátele, posluchače, studenty, příznivce mého světa písní a příběhů!

Dnes vám přináším další písňové video. Jmenuje se Muž v černém.

Je to v tomto roce jeden z mála způsobů, jak vám mohu dál zpívat a promlouvat k vám.
Takové drobné nouzové koncerty, které sice nemohou plně nahradit setkání člověka s člověkem, ale tóny a myšlenky jsou předány.

Ani dnešní Muž v černém není o beznaději. Právě naopak, Muž v černém ví, že má smysl projít tím teskným údolím. Beze strachu, zloby, odsuzování, malomyslnosti, skleslosti a hlavně s odpuštěním. Jen tak se brzy rozjasní!

Děkuji vám za všechnu vaši pomoc a podporu během posledních měsíců!

Mou snahou je udržet se na nezávislé a co nejsvobodnější cestě. Jen tak může mít moje práce smysl a být mým skutečným sebevyjádřením.
Jsem vám vděčný za každou pomocnou ruku. Ať už je to slovní povzbuzení, nebo například zaplacení symbolického vstupného za mé „dálkové koncerty“.
(Informace o této možnosti podpory najdete v závěru zprávy.)

Do této chvíle jsem vytvořil téměř stovku písňových videoklipů, které jsou volně dostupné všem. Plně jsem je hradil ze svých vlastních prostředků.
Současně se v tom nesmlouvavém materiálním světě snažím zajistit (aspoň tam, kde je to možné), aby nebyly využívány k reklamním účelům.
Přímý honorář za mou písničkářskou práci je tedy zásadním zdrojem pro udržení mého světa písní a příběhů,
který v letošním roce prochází opravdu těžkou existenční zkouškou.

Muž v černém je tu opět pro všechny, bez ohledu na to, zda mi mohou být nápomocni, či nikoli.
Potěší mě, když si najdete chvilku a písničku si poslechnete. To je vždy mou největší radostí!
Pro zhlédnutí videa klikněte na odkaz nebo na obrázek:
www.youtube.com/watch?v=KP6-VpE8Vp8

Muž v černém

Tak pojďme s vědomím vzájemné sounáležitosti, bez obav a s dobrou vůlí dál
a věřme, že se rozjasní už velmi brzy!

Martin Žák

P. S.:
Pro případnou podporu mých „koncertů na dálku“ zasláním symbolického vstupného
(dle vašeho vlastního uvážení) můžete použít mé číslo účtu 244598707/0300.
Do zprávy pro příjemce platby prosím uveďte „Muž v černém“. Děkuji.