COUNTRY TÁČKY 2020 - ještě jednou naposledy

Z hor zdravím vás všechny, kteří mi po mnoho let vytrvale pomáháte rozvíjet myšlenku horalského setkávání v duchu starých časů.

Jedním z těch střípků je také letní „sousedská“ akce, pro kterou jsem před lety vymyslel název Country táčky.
I letošní léto přineslo kouzelné setkání v krásné přírodě a s atmosférou dobré nálady, pospolitosti a přátelství.
Zavzpomínat na Country táčky 2019 můžete prostřednictvím níže vloženého odkazu na téměř hodinové video zachycující tuto událost.

Letošní rok ovšem přináší mnohé změny na mé osobní Cestě.
A aby se má další Cesta nerozcházela, budu se muset rozloučit s mnohými dobrými věcmi a také lidmi.
Vypřáhnout vůz s velmi těžkým nákladem, který jsem v posledních desetiletích cestou posbíral.
Předat otěže jiným - věřím, že stejně nadšeným a horlivým, jako jsem vždy byl i já sám.
Na svou další Cestu k novým obzorům bych pak chtěl vyrazit už mnohem lehčeji. Jak by to ostatně v této fázi života mělo přirozeně být.
Nová nůše písní a příběhů už nemusí být tak těžká.

S Country táčkami jsem se chtěl jako mnohaletý hlavní tahoun a organizátor rozloučit už letošním létem.
Atmosféra setkání mě ale nakonec přesvědčila, že do toho půjdu ještě jednou. Ještě jednou naposledy!!
Opět to ale nebude možné bez vaší pomoci a podpory.

Výzva z minulých let je tedy stále platná:

Pokud vám připadá smysluplné Lužickohorské COUNTRY TÁČKY 2020 podpořit, vězte, že jakýkoli z následujících způsobů je velmi užitečný:

- Vaše účast na Country táčkách 2020. Jedná se o kulturní setkání vhodné pro celou rodinu!
- Předání naší pozvánky na horalskou akci vašim příbuzným a známým.
- Pomoc s přípravami na místě, převzetí stanoviště s některou z dětských horalských her atd.
- Darování pohoštění (s ohledem na teplé letní počasí) z vaší kuchyně na společný stůl s občerstvením, jak to na venkově bývalo zvykem za starých časů.
- Jakýkoli (byť drobný) finanční příspěvek, který bude využit výhradně na pokrytí nákladů spojených s realizací celé akce.
  Pokud se rozhodnete pro finanční výpomoc, informaci o tom, jak svou pomoc doručit, najdete zde:
  www.martinzak.cz/articles/country_tacky_podpora.htm

Termín Lužickohorských COUNTRY TÁČEK 2020 je stanoven na sobotu 29. srpna.

Více informací najdete na adrese www.martinzak.cz/cobude.htm www.youtube.com/watch?v=Z486X52YwTE

Děkuji všem svým spolupoutníkům a těším se na setkání na Country táčkách 2020
nebo na jiných rozcestích života! Martin Žák

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videosvět Martina Žáka www.youtube.com/user/martinzakcountryhome
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Martin Žák Old-Time Country Music & His Music: www.martinzak.cz
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Country Home v Lužických horách: tel. 487 863 963 www.countryhome.cz