Country Festival Tužina /SK/ predstavíme .. Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou.

Pozdravujeme Vás naši priatelia. Postupne vám budeme predstavovať náš program.
Ako prvých v piatok 31.7. 2020 predstavíme .. Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou.